Dec

05

Monday at 8:00 PM

Debris Company: Clear

Text P. Lomnický, director J. Vlk, dramaturgy D. Čiripová, choreography S. Vlčeková, music J. Vlk, scenography J. Ptačin, costumes T. Ciller, lighting design J. Ptačin, J. Vlk, cast M. Prevendarčík, S. Vlčeková, N. Rafaelisová

Existential mystery

In Slovak language