okt

08

piatok o 19:00

Ars poetica

Medzinárodný festival poézie

19.00 Večer poézie
Hansjörg Zauner (AT), Jaume Subirana (ESP), Ilse Kilic (AT ), József Juhász (SK), Fritz Widhalm (AT), Tom Van de Voorde (BEL), Claudia Gabler (DE)

21.00 Ali Ibn Rachid (SK) / koncert
Ak sa v 80. rokoch za hudobnú alternatívu pokladalo všetko, čo sa vymykalo akémukoľvek štýlovo-žánrovému uchopeniu, potom bezpochyby k tým najpodivnejším zoskupeniam na Slovensku patrila pôvodne prešovská skupina Ali Ibn Rachid. Vznikla roku 1985 z iniciatívy dvoch absolventov konzervatória v Košiciach, huslistu Ľubomíra Burgra a kontrabasistu Martina Marinčáka. Znechutení atmosférou „vážnohudobného“ školstva začali sa venovať opaku drilovania – freejazzovým experimentom. Burgr však postupne od akýchkoľvek jazzových idiómov upúšťal. Začal sa totiž stretávať s inými hudobníkmi. Ich recesistický životný štýl mu však dodal chuť tvoriť niečo iné.

Ľubomír Burgr s gitaristom Danom Hurtukom, saxofonistom Janom Višňovským a bubeníkom Vladom Šipošom objavovali nové hudobné svety – českú a moravskú undergroundovú scénu, ale aj skladby I. Xenakisa, F. Zappu, J. Calea alebo aj skupín King Crimson a The Residents. Zvuk kapely sa navyše obohatil o šikovných dychárov Štefana Tkáča – klarinet, saxofón a Jozefa Mička – pozauna. Ľubo Burgr tak mohol čoraz viac experimentovať so syntetizátorom, ale najmä s hudobnoalternatívnymi možnosťami, ktoré vtedajšia šesťčlenná zostava Ali Ibn Rachid poskytovala.