okt

25

pondelok o 20:00

Kinečko – Animation is not Dead

Prezentácia DVD a premietanie s lektorským úvodom Kinečka.
Animation Is Not Mŕtva / Animácia nie je Dead je názov DVD kompilácie krátkych filmov mladých slovenských animátorov, ktorých okrem iného spája odvážny a hravý pohľad na svet a na súčasnú filmovú tvorbu. Okrem toho, že si tieto filmy budete môcť s nami pozrieť, môžete si ich aj odniesť na DVD a vypočuť si o celom projekte od Andreja Kolenčíka, jedného z hlavných koordinátorov tohto projektu a Lukáša Sigmunda, redaktora časopisu Kinečko.