jan

28

piatok o 20:00

Úžasné titulkové sekvencie – ako si získať diváka?

Filmové titulky sú súčasťou kinematografie prakticky od jej úplných počiatkov ato nielen vrovine informatívnej, ale aj umeleckej. Neprinášajú len strohé fakty, ale aj významové, emotívne acharakteristické vlastnosti. Počas filmového večera sa šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Konečný pozrie na filmové titulky od ich počiatkov, cez ich postupné zvyšovanie dôležitosti, až po vytváranie predfilmových titulkových scén určených výhradne im samotným. Pozornosť venuje medzititulkom charakterizujúcim nemý film, logotypom filmových spoločností, titulkom vstupujúcim do expozičnej časti filmu a ich vizuálnemu agrafickému prevedeniu.