feb

09

streda o 20:00

Půlnoc

Réžia Klára Tasovská, ČR 2010, 40 min
Unikátna vizuálna dokumentárna esej o “svetle, v ktorom prestávame vidieť”, rozprúdi prúd fotónov v kine a4. Film cez fenomén tmy hovorí o neudržateľnom energetickom luxuse a o jeho následkoch v priamom aj prenesenom slova zmysle. Uchopuje problém svetelného znečistenia ako obraz nezmyselne stúpajúcej spotreby prírodných zdrojov a ukazuje nečakaný vplyv prebytku svetla na ľudské telo a v ďalšej úrovni na ľudské vedomie, poznanie, existenciu… Vrstvy preklenujú dve kontinuálne linky: osobná linka režisérky, ktorá absolvuje 7-dňovú terapiu zavretá v absolútnej tme a ťažko pochopiteľná vzbura “darkerov” – skupiny českých mladíkov, ktorí sa v rokoch 2002-2003 dostali do dejín vďaka ilegálnemu skratovaniu stĺpov vysokého napätia a následnému blackoutu. Filmom nás povedú magické obrazy, umocnené experimentálnou hudbou skupiny BBNU.Film získal špeciálne uznanie na Jihlavskom festivale dokumentárnych filmov. Po filme bude nasledovať diskusia s režisérkou.