apr

11

pondelok o 20:00

Kinečko fascinované experimentmi

Tento krát pripravila redakcia časopisu KINEČKO výber experimentálnych dokumentárnych filmov zo sekcie “Fascinace” Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jihlava. Táto sekcia je prehliadkou dokumentárnych experimentov, teda filmov so silnou referenciou k realite. Mnohé z týchto experimentov nakrútili dokumentaristi, ktorí robia aj klasické filmy, ale takáto forma je pre nich akýmsi laboratóriom, v ktorom si skúšajú rôzne postupy, aké môžu použiť na to, aby spracovali tému vychádzajúcu z reality. Redakcia KINEČKA vybrala pre divákov kina inak 14 titulov, z ktorých každý fascinuje a experimentuje na celkom iný spôsob. V spojení s krátkymi odbornými vstupmi Martina Kaňucha vám tak predstaví 14 spôsobov, ako robiť dokument inak a fascinujúco.