nov

17

štvrtok o 20:00

NEMUSÍM VEĽA STAČÍ DOBRE

Divadlo SkRAT, námet, scenár, réžia D. Vicen, autori textov, účinkujúci Ľ. Burgr, S. Daubnerová, D. Gudabová, L. Fričová, V. Bednárik, S. Vlčeková, V. Zboroň, hudba Ľ. Burgr

Cynicky poetické podobenstvo zo života jednej hotelovej izby, ale tiež poeticky cynické rozprávanie otom, čo všetko sa malo azrôznych príčin sa neudialo vpriestore, v ktorom sa schádzajú ľudia mnohých tvárí, rôznych pohlaví a rozdielneho spoločenského ainého postavenia sjediným zámerom – urobiť si dobre. Spodporou MK SR.