mar

30

piatok o 20:00

“JINÁ VIZE” KINEČKA

Časopis KINEČKO opäť premieta v A4. Prináša vám filmy priamo z Prehliadky animovaného filmu Olomouc (PAF), počas ktorej sa uskutočnila súťaž kurátorsky vyselektovaných audiovizuálnych diel “Jiná vize”. Dramaturgia súťaže je zameraná na vizuálne a naratívne originálne projekty na hraniciach výtvarného umenia, videoartu a animácie. Kurátorsky výber tentokrát zastrešil Pavel Ryška, vizuálny umelec a historik animácie. Premietneme vám filmy všetkých 10 finalistov vrátane víťazného filmu Koža (Kůže) Alexandry Moralesovej, na ktorom porota ocenila zložitosť vnímania minulosti a skutočnosti a dvojznačnať zaznamenávania už uplynutých udalostí. Príde aj sám pán riaditeľ prehliadky PAF Alexandr Jančík a donesie so sebou novinky projektu mediabaze.cz.