apr

07

sobota o 20:00

MLADÉ MAĎARSKÉ KINO // TEJÚT (MILKY WAY)

Réžia Benedek Fliegauf, Maďarsko, 2008, 75 min., bez slov

Dôraz na prácu s filmovýmprostredím, ktorý je spoločným menovateľom mladej maďarskej kinematografie, je v Mliečnej Dráhe nielen dotiahnutý do úplnosti, aledokonca povýšený na hlavný princíp celého filmu. Pedantná práca s kompozíciou obrazu abrilantne vyskladané zvukové prostredie spolu vytvárajú osobitý experiment, akúsi kryštalickú formu filmu. Vprecízne vystavaných záberoch krajiny sledujeme drobné postavy ľudí; žena tlačí po móle kočík, dvaja ľudia vykladajú zauta snehuliaka, siluety detí tancujú pred panorámou nočného mesta. Všetci znich však svojim pomalým pohybom len dočasne menia anarušujú inak nehybné prostredie. Obraz sa vzdáva príbehu apôsobí na diváka dôkladne vystavanou atmosférou rôznych prostredí. Mliečna dráha tak odkrýva film v jeho takmerzabudnutej polohe, ako štúdiu priestoru ačasu, meditáciu opohybe anemennosti.