máj

30

streda o 20:00

ZÁVOD KU DNU

(Závod ke dnu), réžia Vít Janeček, ČR 2011, 82 min., české znenie

Čo s prebytočnými ľuďmi? Pýta sa dokument, ktorý v nenápadnej maske klasického televízneho filmu naboril tabu angažovanosti vo verejných médiách u našich českých susedov a nahneval tak všetkých miestnych neoliberálov. Téma nezamestnanosti, ktorú film rieši v širších globálnych súvislostiach, je rovnako aktuálna aj v našej domovine. Menia sa len mená politikov. Formálne jednoduchý ale tematicky dôležitý film ukazuje na konkrétnych príkladoch z OP Prostějov, Hyundai Nošovice či zápalkáreň Solo Sušice prepúšťanie, znižovanie platov, zvyšovanie spoločenských rozdielov a presun výroby do lacnejšieho tretieho sveta. Čo je za fenoménmi, ktoré sa alibisticky odôvodňujú slovom ekonomická kríza? Filmom sprevádza elita českého “alternatívneho” myslenia – filozof Václav Bělohradský, sociológ Jan Keller, ekonómka Ilona Švihlíková či rozvojový expert Tomáš Tožička.

TRAILER

FACEBOOK