nov

17

sobota o 20:00

NÁŠ CIEL JE ZAJÍČEK

České centrum sa zapojilo do Divadelnej noci a spoločne s bratislavským centrom pre súčasnú kultúru A4 pripravilo program:

Náš Ciel je Zajíček

čítanie z dramatických textov Martina Ciela
Básne ostrova DG 307
a na záver Nežná veselica so skupinou URBAND, ktorú niektorí z Vás poznajú z tohtoročnej vernisáže Design víkendu.

DG307 je viac než hudobným súborom, otvoreným poetickým projektom básníka Pavla Zajíčka, který od svojho založenia v roku 1973 (druhým zakladajúcim členom bol Mejla Hlavsa) skúma rôzne formy surových propojení slova a zvuku. Jedna z mutácií tejto neustále se premieňajúcej hydry ponúka teraz program Básne ostrova, roztrieštenú kompozíciu zo Zajíčkových básnických a korešpondenčných textov, ktorú poháňa orezaná komorná rytmika Petra Fučíka a smyčkové a digitálne plochy Tomáše Vtípila.
http://www.youtube.com/watch?v=uooURZolanM

Urband vznikol okolo roku 2002 v Brne z rôznych improvizovaných zostáv produkujúcich pouličnú hudbu (busking) v Česku i po Európe. Hraje zmes ruských piesní, jazzu, valčíku, punku, tanga či blues a býva označovaná ako pouličný orchester.
Kapelou prešlo viac osobností, napríklad zakladajúcí člen Jan Moron Svoboda (harmonika) alebo známy kanadský klarinetista Mike Hambrook, s ktorým sa kapela zoznámila v Zürichu. V posledných rokoch hraje kapela spravidla v zložení Vladimír Červenka (gitara, spev), Pavel Všianský (kontrabas, spev) a Tomáš Vtípil (husle, spev).
http://www.youtube.com/watch?v=SbxLuEKDO1M

V spolupráci s Divadelným ústavom v rámci podujatia Noc divadiel.