nov

22

štvrtok o 18:00

RASA SMITE: RENEWABLE NETWORKS

Rasa Smite /Art Research Lab, Liepaja University; RIXC The Center for New Media Culture (Riga, Lotyšsko)

Renewable Networks – umelci a vytváranie udržateľného sveta

Rasa Smite bude hovoriť o súčasnej situácii v Pobalských krajinách na základe analýzy siete Renewable Network (založenej v RIXC v roku 2009) a výraznej tendencie v súčasnom mediálnom umení, ktoré savenuje otázkam udržateľnosti z rôznych perspektív – sociálnej, kultúrnej, ekologickej a technologickej.

Renewable Network bola založená umelcami, ktorí boli kedysi zameraní na skúmanie digitálnych hraníc a dnes sú na čele budovania udržateľného sveta. Umelci z Renewable Network spolupracujú s vedcami, inžiniermi, dizajnérmi a architektmi, aby vyvinuli prístroje, ktoré vyrábajú elektrinu z baktérií žijúcich v odpadových vodách, z jarabinovej šťavy, zo slnečného alebo dokonca elektromagnetického žiarenia. Kombinujú umenie s poľnohospodárstvom, prírodu s technológiou, výrobu potravín s otvorenými informačnými systémami, biologické systémy s elektronickými sieťami, vidiecke a mestské komunity. A tiež pestujú včely v mestách, farmárčia v oknách a rozprávajú sa s rastlinami… Je to viac ako nový trend, my, umelci z Renewable Network predpokladáme, že toto je znamenie pokračujúceho zásadného posunu od „techno-vedeckej“ k „techno-ekologickej“ paradigme.

Prednáška sa koná v rámci cyklu Beyond the Rapture. Contextualisation of New Media Art Practices in Central and Eastern Europe (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave).

Supported by the PATTERNS Lectures project, initiated by ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria. www.patternslectures.org

http://renewable.rixc.lv/