nov

29

štvrtok o 20:00

FIRST OF THE LAST DAYS

Večer šiestich performance o pocite konca v réžii Andrása Cséfalvaya, ktorý pôsobí na VŠVU na Katedre intermédií, venuje sa video-umeniu a súčasnej opere. Umenie performance môže byť akákoľvek situácia, ktorá obsahuje tieto štyri základné elementy: čas, priestor, umelcove telo a vzťah medzi umelcom a publikom. Svoje performance predvedú mladí umelci, ktorí sa venujú tejto zvláštnej fúzii slova, pohybu a divadla vo výtvarnom prejave. Vždy jeden – sám, proti väčšine publika (väčšina nikdy nemá pravdu na svojej strane).