dec

17

pondelok o 19:00

RESE ARCH AT A4 – PANELOVÁ DISKUSIA O KONCEPTOCH V ARCHITEKTÚRE

rese arch, A4 amladý pessi vás dovoľujú pozvaťna záverečnú panelovú diskusiu na architektonické témy zo série rese arch atrese arch at a4koncepty za tvorbou formys hosťami:

tyler bornstein – excessive / urban strategies / die angewandte, at
peter stec – vysoká škola výtvarných umení, sk
dominik strzelec – vysoká škola výtvarných umení, sk
reiner zettl – die angewandte, at

daniel tóth ::.: – zvukový umelec
slávo krekovič a the touchscreen orchestra – zvukové predstavenie
živé vizuályv rozhovore s jánom perneckým – rese arch

program:

touchscreen orchestra – otváracia performance – gestá štyroch hráčov, pohybujúcich sa voľne po priestore a ovládajúcich tablety s dotykovými obrazovkami sú posielané bezdrôtovo do hlavného počítača, v ktorom spúšťajú rôzne procesy. V závislosti od aktivity performerov sa prázdny priestor zapĺňa premenlivou zvukovou textúrou.

rese arch at – panelová ddiskusia o architektonických konceptoch za tvorbou formy

::.: – parametrická zvuková performance

rese arch after (2012) party – slávo krekovič

partneri:

a4, bratislava
mladý pes, bratislava
mo.ë, viedeň
quartier für digitale kultur, viedeň
séria je finančne podporená ministerstvom kultúry sr

kontakty
rese-arch@rese-arch.org
www.rese-arch.org
www.facebook.com/rese.arch.org

Podujatie bude v anglickom jazyku.

rese arch
and
a4
mladý pes

would like to invite you
to a panel discussion on architectural topics from the series rese arch at

rese arch at a4
concepts behind form-making

with guests
tyler bornstein – excessive / urban strategies / die angewandte, at
peter stec – academy of fine arts and design, sk
dominik strzelec – academy of fine arts and design, sk
reiner zettl – die angewandte, at

daniel tóth ::.: – sound art
slávo krekovič and the touchscreen orchestra – sound performance
live visuals

in debate with
ján pernecký – rese arch

place and time
17th dec 2012 at 7pm
a4
Karpatská 2
811 05 Bratislava
Slovakia
http://www.a4.sk

program
touchscreen orchestra – opening performance. gestures of four players moving freely around the space and controlling touchscreen tablets are being sent wirelessly sent to a main computer, launching various processes. the space is being filled by a variable sound texture determined by the activity of the performers.

rese arch at – panel discussion about the architectural concepts behind the form-making

::.: – parametric sound performance

rese arch after (2012) party – slávo krekovič

partners
a4, bratislava
mladý pes, bratislava
mo.ë, vienna
quartier für digitale kultur, vienna
series of events is financially supported by
ministry of culture sr

contacts
rese-arch@rese-arch.org
www.rese-arch.org
www.facebook.com/rese.arch.org
the event will be held entirely in english