jan

13

nedeľa o 16:00

SPOMIENKA NA VÁCLAVA HAVLA

Účinkujú: Peter Brajerčík, Erika Havasiová, skupina Šramot (spieva Tomáš Vravník a Lukáš Vravník)
Koncept: Zuzana Šajgalíková

V decembri 2012 uplynul rok od jeho smrti. Kto bol Václav Havel? Bývalým režimom prenasledovaný intelektuál, spisovateľ, disident, človek od divadla, líder revolúcie a strojca prevratu, ktorý priviedol túto časť sveta k demokracii, prezident, ľudský i nedostupný, obdivovaný i nepochopený, uznaný zahraničím a kontroverzne prijímaný doma, opradený kauzami i morálne nepoškvrnený, chladne prijímaný Slovákmi, vari dokonca chladný voči Slovákom? Aký je jeho odkaz? Bol to posledný muž vo verejnej funkcii, ktorý si dokázal získať skutočnú dôveru ľudí? Bola to posledná osobnosť verejného života v Česko-Slovensku, skrze ktorú bolo možno vnímať politiku ako priestor na formulovanie princípov pre napredovanie spoločnosti s ohľadom na zodpovednosť voči vyšším hodnotám? Bol Václav Havel našou poslednou morálnou autoritou? Čím je pre dnešnú mladú generáciu, ktorá si udalosti Novembra 1989 pamätá len z rozprávania rodičov a učiteľov?

Krátky komponovaný program si pripomína Václava Havla skrze jeho kľúčové politické eseje a manifesty, ktorých bol autorom a signatárom, zdôrazňujúc tak jeho odkaz ako lídra nežnej revolúcie a vyzdvihujúc jeho úlohu a silu jeho posolstiev v tomto kľúčovom momente slovenských (česko-slovenských) moderných dejín, od ktorého sa odvíja všetko, čo dnes determinuje a modeluje život občana žijúceho na tomto území.

Spomienka na Václava Havla necháva zaznieť myšlienky, z ktorých vyvrela revolúcia bez falošnej piety i spomienkového optimizmu, len s uvedomením si, že zaznievajú v čase, keď vo verejnom živote opäť vládne stupňujúca sa morálna a etická deprivácia.

Lístky si môžete rezervovať e-mailom (laco@nadaciams.sk).

fb event