feb

11

pondelok o 20:00

CON-ACTION (SÓLO PERFORMANCE VEČER V A4)

Mira Gáberová (prvý pokus)

Lucie Mičíková (druhý pokus)

Kata Machová (prvý pokus)

Zuzana Žabková (druhý pokus)

András Cséfalvay (ed.) (druhý pokus)

Tento, v našich končinách menej častý druh výtvarného prejavu, performancia, prináša možnosti zaujímavého prepojenia divadla, hovoreného slova, hudby apohyblivého obrazu. Je zaujímavou výzvou pre samotného umelca, napätie však pridáva konfrontácia spublikom, ktoré je svedkom vzniku ztesnej ačasto telesnej blízkosti. Mladí performéri sa predstavia svojimi kapitolami do zbierky opocite blízkosti. Každý sám, jeden proti telesu publika.

Divák zároveň tiež vstupuje do experimentu. Je poznačený už svojim príchodom. Sadne si do hľadiska vdivadle, možno akejsi vesmírnej lode, držiac sprievodcu vrukách – ticho čaká. Spája nás niečo okrem toho že sme zdanlivo jeden živočíšny druh? Opakujem: Pretrváva však silný pocit, ktorý možno nie je možné vysvetliť. Je to však možné vytesňovať, zabúdať, prehliadať, brať shumorom, brať príliš vážne, cítiť to sám, acítiť to v spoločenstve.
Prostriedky umenia umožňujú nahliadať poza záhyby, niekedy vcelej komplexnosti, ainokedy vstrohosti, veľké obecenstvo a oprotiumelec sám.