mar

06

streda o 20:00

MAREK PIAČEK: LUDI APOLLINARES / BURGR-KUNDLÁK-PIAČEK-SCHRAMEK-WIEDERMANN

ZMENA PROGRAMU!
Skladateľ Michal Rataj v stredu 6.3. z vážnych dôvodov nemôže prísť predviesť svoje skladby. Ako náhradu sa nám však podarilo dať dokopy zaujímavý elektroakustický kvintet, ktorý vystúpi naživo vôbec po prvýkrát! Po úvodnom projekte Ludi Apollinares Marka Piačeka o bombardovaní rafinérie Apollo teda v druhej polovici večera uvidíte exkluzívny set improvizujúcej zostavy Ľubomír Burgr (husle, gitara), Marek Kundlák (trubofón), Marek Piaček (flauta, elektronika), Viktor Schramek (bicie) a Matúš Wiedermann (gilotína, elektronika).

Skladateľ Marek Piaček, známy svojou komponovanou aj improvizovanou tvorbou vrátane opernej a elektronickej hudby (Požoň Sentimentál, Pink Big Pig, Mio Mio, Voice Over Noise a i.), zase po prvýkrát v Bratislave uvedie pozoruhodný psychogeograficko-historicko-hudobný projekt Ludi Apollinares (lat. Apolónske hry). Hörspiel o bombardovaní rafinérie Apollo je svojráznou zvukovou pamäťou miesta.

fb event