mar

19

utorok o 18:00

ZÁVOD KE DNU

Závod ke dnu – 2011, Česká republika, far., 82 min. / Réžia: Vít Janeček / Scenár: Vít Janeček / Kamera: Braňo Pažitka / Střih: Alexandra Gojdičová / Hudba: MIDI LIDI,Účinkujú: Václav Bělohradský, Jan Keller, Ilona Švihlíková, Tomáš Tožička, Richard Wolff

Film na konkrétnych príkladoch rieši otázky nezamestnanosti, odborov, práce či ľudskej mobility. Filozof Václav Bělohradský, sociológ Jan Keller, ekonómka Ilona Švihlíková, rozvojový expert Tomáš Tožička a niekoľko zamestnancov, odborárov i nezamestnaných reflektujú tieto témy v dnešnej situácii Českej republiky a na pozadí rôznorodého spektra ľudského podnikania – od textilu, skla, automobilov či zápaliek až po nadnárodný IT biznis.