mar

24

nedeľa o 10:00

KINO PRE DETI, MAMY A OTCOV

Reagujeme na opätovné výzvy nadšených rodičov a pokračujeme v cykle projekcií pre najmenších divákov. Tí, ktorí už unás na „maláckom“ kine boli, vedia, že bude zábava. Pozývame na pásmo krátkych animovaných filmov zostavené pre deti (pred)škôlkarského veku s cieľom zaujať, pobaviť, nevyľakať aveľmi neunaviť.