apr

15

pondelok o 20:00

LIE AND THE PERFORMATIVE REALITY ALLSTARS BUDAPEŠŤ

20.00 > LIE PERFORMANCE
21.00 > FINISÁŽ VÝSTAVY ” ZEM V TROJZMYSLE “
22.00 > THE PERFORMATIVE REALITY ALLSTARS BUDAPEST

Večery performance o Klamstve v réžii Andrása Cséfalvaya,ktorý pôsobí na VŠVU na Katedre intermédií, venuje sa video-umeniu a súčasnej opere.Umenie performance môže byť akákoľvek situácia, ktorá obsahuje tieto štyri základné elementy: čas, priestor, umelcove telo a vzťah medzi umelcom a publikom. Svoje performancepredvedú mladí umelci, ktorí sa venujú tejto zvláštnej fúzii slova, pohybu a divadla vovýtvarnom prejave. Najprv príspevky o Klamstve a potom sa predstavia hostia–Performative Reality AllStars Budapest.