nov

23

sobota o 18:00

DRAMA QUEER FESTIVAL: BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ: IVETA ŠKRIPKOVÁ – DIAGNÓZA SLOVO

Réžia I. Škripková, účinkujú M. Mackurová, E. Dočolomanská, I. Kováčová, M. Šamajová, A. Sušilová, V. Fekiačová a.h. / A. Krestianová a.h., S. Fulínová a.h. / Z. Ďuríková a.h., K. Máliková a.h., A. Gudzová a.h./V. Groger – Holická a.h. / Z. Charvátová a.h.
Divadlo už vyše päťdesiat rokov úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mladých ľudí a dospelých na Slovensku. Opiera sa o využitie všetkých výrazových a vyjadrovacích prostriedkov divadla, kríženie a prestupovanie divadelných žánrov, metód a spôsobov, ktorými sa vyvíja divadelný jazyk.
Projekt BDNR a jeho štúdia TWIGA (THEATER WOMEN IMPROVISATION GENDER ACTION), ktoré je prvým slovenským divadelným štúdiom venujúcim sa stvárňovaniu ženskej skúsenosti z hľadiska rodu/genderu. Inscenácia sa snaží prehĺbiť poznávanie a zvýšenie vnímania verejnosti rôznych druhov a skrytých foriem násilných prejavov, ktoré sú podmienené rodovými stereotypmi. Predstavenie odhaľuje neviditeľnú transformáciu slova: od zdanlivo pokojných a bežne používaných slov k násiliu.