nov

27

streda o 19:00

SkRAT: VNÚTRO VNÚTRA

Časť prvá: Vnútro vnútra
Koncept, scenár, réžia Ľ. Burgr, vizuálna spolupráca B. Vitázek,
 použitá hudba F. K. Veselý, J. Blaho: Ej chlapci z pod Tatier; W. A. Mozart: Malá nočná hudba; J. Brabec, P. Rada: Modlitba pro Martu, použité filmové materiály Budujeme socializmus 1948, Novotný…; rozhovor s Petrom Cibulkom / ČT24, 
Použitá literatúra – úryvky z knihy Zdeněk Mlynář: Mráz přichází z Kremlu; z obhajoby občana Václava Havla; z blogu Zuzany Roy, zvukový mix Ľ. Burgr, technická spolupráca M. Kokavec, účinkujú V. Bednárik, M. Chalmovský, D. Vicen, V. Zboroň, hlas blogerky I. Hrubaničová
Časť druhá: Paranoia Querulans 
O vraždách, samovraždách, rôznom násilí a tiež o únosoch a mučení v ČSSR a aký je v týchto záležitostiach postoj orgánov ministerstva vnútra a prokuratúry
Koncept, scenár, réžia D. Vicen, scéna M. Mikula, masky N. Kida, vizuálna spolupráca B. Vitázek, použitá hudba Murcof: Oort, Moon Ate the Dark: Messy Hearts, Explosions In a Four Chambered Heart, Capsules 11, zvukový mix Ľ. Burgr, D. Vicen, B. Vitázek, technická spolupráca M. Kokavec, postavy v projekciách F. Kovár, J. Oľhová, R. Roth, tanečníci v projekciách S. Vlčeková, D. Raček, 
účinkujú V. Bednárik, Ľ. Burgr, M. Chalmovský, V. Zboroň

V inscenácii Vnútro vnútra, vytvorenej v rámci projektu Divadelnej Nitry Paralelné životy, sa autori Ľubomír Burgr a Dušan Vicen zaoberajú nielen týmto dodnes neobjasneným prípadom v snahe očistiť meno kňaza, ale aj mechanizmami, ktoré umožňovali v rámci ŠtB budovanie paralelnej mocenskej štruktúry, vzájomnú kontrolu jednotlivých zamestnancov a spolupracovníkov na všetkých úrovniach tejto organizácie a ktoré dokonca môžu fungovať aj po jej zániku.
Projekt realizovaný v spolupráci s medzinárodným divadelným festivalom Divadelná Nitra je súčasťou medzinárodnej spolupráce pod názvom Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície. S podporou MK SR a Poľského inštitútu v Bratislave.

Po predstavení otvorená diskusia „itself to ask“ tvorcov a nezávislých osobností o koncepcii, realizácii a diváckej reflexii projektu Paralelné životy.