dec

01

nedeľa o 10:00

KINO PRE DETI, MAMY A OTCOV

Zimná (až vianočná) edícia pásma krátkych animovaných filmov pre najmenších divákov, tentokrát výnimočne hneď v prvé nedeľné dopoludnie v mesiaci. A budú i darčeky! Ticho sneží v nás…
https://www.facebook.com/events/463441473765313/