jan

30

štvrtok o 20:00

VNÚTRO VNÚTRA

predpredaj vstupeniek

V inscenácii Vnútro vnútra, vytvorenej v rámci projektu Divadelnej Nitry Paralelné životy, sa autori Ľubomír Burgr a Dušan Vicen zaoberajú nielen týmto dodnes neobjasneným prípadom v snahe očistiť meno kňaza, ale aj mechanizmami, ktoré umožňovali v rámci ŠtB budovanie paralelnej mocenskej štruktúry, vzájomnú kontrolu jednotlivých zamestnancov a spolupracovníkov na všetkých úrovniach tejto organizácie a ktoré dokonca môžu fungovať aj po jej zániku.
Projekt realizovaný v spolupráci s medzinárodným divadelným festivalom Divadelná Nitra je súčasťou medzinárodnej spolupráce pod názvom Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície. S podporou MK SR a Poľského inštitútu v Bratislave.