feb

13

štvrtok o 19:00

ASTROLÓGIA A UMENIE

(vernisáž, performance, prednáška)

Koncepcia projektu Jozef Cseres, Martina Lukášková, Miroslav Švejda, vystavujúci autori Sam Ashley (USA), HEyeRMEarS & VINYLTOM (SK/A), Barbara Hindahl – hans w. koch (D), Péter Kecskés (H), Zsolt Koroknai – Zsolt Sőrés Ahad (H), István Nayg (H), Ben Patterson (USA/D), Martin Stejskal (CZ)

Astrológia a umenie odjakživa patrili k pilierom symbolickej reflexie sveta, ich postavenie i vzájomné vzťahy sa však z civilizácie na civilizáciu menili. Medzinárodný projekt „Astrológia a umenie“ ukazuje, že inšpirácie astrológiou neochabujú ani v súčasnom umení. Na putovnej výstave je konfrontovaný historicko-explikačný exkurz do sveta astrológie s aktuálnymi umeleckými dielami, ktoré sa ňou voľne inšpirujú. Tieto predstavujú široké spektrum prístupov a médií, od malieb, kresieb a grafických listov cez hudobné partitúry a koncepty až po audiovizuálne inštalácie, videá, performancie a participačné akcie.

Súčasťou otvorenia bude akustická inštalácia Miroslava Švejdu Znejúci horoskop a prednáška Martiny Lukáškovej “Astrologie a umění jako jazyk jako jazyk.
Paralely a paradoxy možných východisek astrologie a konceptuálního umění.”

FB event:http://on.fb.me/1fo7TVU