feb

20

štvrtok o 16:00

V Č E R A – D N E S – A – Z A J T R A

Študenti Katedry fotografie a nových médiií,
Vás srdečne pozývajú na verejnú diskusiu o Katedre fotografie a nových médií, a nových médií?!

V Č E R A – D N E S – A – Z A J T R A

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. februára 2014 v priestoroch A4 – priestore pre súčasnú kultúru,

Karpatská 2 (na prízemí v budove YMCA) o 16:00 hod. Vstup voľný.

T é m y d i s k u s i e:

– Význam KFNM ako čisto výtvarnej katedry v slovenskom výtvarnom a spoločenskom priestore

– Štruktúra štúdia na KFNM

– Profil absolventa KFNM

– Obraz a komunikácia KFNM smerom von

– Reakcie na recenziu zimného prieskumu 2013-14 Filipa Vanča na www.hentak.sk (článok s názvom “Odkaz pre mimozemšťanov“) a následnú diskusiu

– Súčasná (ne)profilácia atelierov a ich reálny program vs. program deklarovaný v ich stanovách
– Systém hodnotenia prieskumu, konštruktívna kritika

– Očakávania študentov od pedagógov vs. očakávania pedagógov od študentov

Diskusiu budú moderovať Juraj Kováčik a Olja Triaška Stefanovič.

http://hentak.sk/verejna-diskusia-o-katedre-fotografie-a-novych-medii/

https://www.facebook.com/events/1440830306153243/