mar

17

pondelok o 20:00

PETRA FORNAYOVÁ: VŠETKO, ČO MÁM RADA (SÚKROMNÁ STRATÉGIA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA)

predpredaj vstupeniek

Koncept, réžia, interpretácia P. Fornayová, dramaturgia, výber hudby P. Šulej, rodinné videá A. Hanuljak, texty P. Šulej, P. Fornayová, vizuálny dizajn J. Ptačin
Ak máte problémy, zamerajte sa na to, čo máte radi. Alebo na väčšie problémy – najlepšie zásadné a reálne. Výsledok poznáme všetci – zistenie, ako je nám vlastne dobre. Predstavenie podporil Nadačný fond Telekom / Nadácia Intenda.
Vznik predstavenia a reprízy podporilo MK SR.