apr

12

sobota o 20:00

PRO-TÉZA – FESTIVAL AUTORSKÉHO DIVADLA – PARALELNÉ ŽIVOTY // OPERA NÁRODNÉHO DIVADLA (PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA): TOUFAR – MUČIACE HRY

predpredaj vstupeniek

Réžia P. Zelenka, účinkujú S. Červená, J. Mikušek, P. Louženský, Kühnov detský zbor, orchestrálni hráči
25. februára 1950 zomrel v pražskom štátnom sanatóriu Jozef Toufar na následky dlhodobého mučenia. Zámienkou k jeho zatknutiu 28. januára 1950 bola zvesť o zázraku, ktorú podali farníci z kostola Nanebovzatia Panny Márie v Číhošti. Podľa ich svedectva sa pri omši 11. decembra 1949 (a neskôr o 14 dní) opakovane pohol kríž za farárovým chrbtom. Toufar bol obvinený najskôr z podvodu, neskôr z homosexuality a pedofílie. Na druhej strane katolícka cirkev ustanovila tzv. „zázrakovú komisiu“ a pokúsila sa dosiahnuť Toufarove blahorečenie…

FB event: http://on.fb.me/1mXLu6d