okt

06

pondelok o 20:00

STANISLAVA CHROBÁKOVÁ REPAR: SLOVENKA NA KVADRÁT

rezervácia vstupeniek: slovenkanakvadrat@gmail.com

Réžia a dramaturgia N. Upper, účinkuje L. Siposová, divadelná adaptácia predlohy, básne, preklady a prebásnenia textov S. Repar, scénografia, kostýmy, video B. Spáčilová, JH DeFelice, hudba, zvukový dizajn P. Johančík, J. Macháček, JH DeFelice, svetelný dizajn J. Oven, choreografia V. Púčik
Reality-kabaret v medzinárodnej slovensko-slovinskej koprodukcii. Divadelné predstavenie Slovenka na kvadrát vzniklo podľa rovnomennej autobiografickej knihy spisovateľky a poetky Stanislavy Chrobákovej Repar.
Organizuje ŠKUC gledališče, Cankarov dom, Festival Ex Ponto (KD B-51), KUD Apokalipsa (SLO) a OZ AEON (SK).