okt

12

nedeľa o 20:00

BRATISLAVA V POHYBE // NIV SHEINFELD & OREN LAOR (IZRAEL): TWO ROOM APARTMENT

> predpredaj vstupeniek <

Duet Two Room Apartment používa jednoduchý jazyk tanca a minimalistickú estetiku. Skúma pojem života ako rámec, pričom sa venuje rozmanitým kontextom od tých všeobecných akým je štát, armáda a rodina, až po osobný, ktorý skúma intímny vzťah páru či samotného jednotlivca. Hranice vidí dvojako. Na jednej strane sú to tie, čo sú medzi štátmi, alebo dvoma izbami, a na strane druhej sú to hranice v nás samých – naše vlastné obmedzenia, hranice etiky, hranice, ktoré dávame sami sebe.
Táto práca je považovaná za míľnik vo vývoji nezávislej choreografie v Izraeli. Jej originálna verzia získala mnoho ocenení medzi inými i na choreografickej súťaží Bagnolet (Francúzsko). Niv a Oren pripravovali svoju verziu tejto choreografie viac ako rok. V roku 2013 získala v Izraeli cenu kritikov za najlepšie predstavenie roku.

Choreografia a interpretácia: Niv Sheinfeld & Oren Laor Založené na práci, ktorú vytvorili v roku 1987 Liat Dror & Nir Ben Gal Hudba: Ori Vidislavski Konzultant: Keren Levi Svetelný dizajn: Netta Koren, Wil Frikken Kresba: Ruth Gwily
Manažment skúšok: Carmit Burian, Yael Venezia Špeciálne poďakovanie Liat & Nir za súhlas na opätovné uvedenie práce. Koprodukcia: Centre National de la Danse – Paris, Grand Theatre – Groningen, s pomocou Israeli Lottery Fund for Arts and Culture.

program