nov

10

pondelok o 18:00

OZVENY MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU DOKUMENTÁRNYCH FILMOV JI.HLAVA

Výber toho najlepšieho, čo priniesol 18.ročník najväčšieho stredoeurópskeho festivalu autorského dokumentu MFDF Ji.hlava. Okrem toho, že ide o zásadnú udalosť v našom filmovom priestore, festival rád provokuje (diskusiu), spochybňuje a prekračuje hranice (už dávno nielen medzi dokumentom a fikciou). No existujú vôbec ešte hranice? Slovami riaditeľa festivalu Marka Hovorku: „Podstatou dokumentárního kinematografu je vnější i vnitřní svět ve své složitosti, vrstevnatosti, historii i přímočarosti. Dokumentární krajina se rozpíná jako vesmír a s vesmírem zároveň.“ Pre tých, ktorí toto rozpínanie koncom októbra nezažili osobne alebo nestihli všetko poňať, prinášame v A4-ke malú ochutnávaku.

18:00 Plán / The Plan, R: Benjamin Tuček, Česká republika 2014, 90 min.
– po projekcii diskusia s režisérom filmu

Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=bCC5N1N55hY

Praha čelí výzvě nového územního plánu. Při plánování rozvoje města se do střetu dostávají zájmy soukromé developerské lobby, obyvatel města a politické reprezentace. Zasedání zastupitelů magistrátu hlavního města zachycená v několikaletém časosběru vykreslují obraz veřejného aparátu, jenž rezignoval na funkci urbanisty. Publicistická forma snímku vede autora ke snaze představit situaci z perspektivy všech zúčastněných, kterým však nakonec vévodí pohled těch, kdo v sobě nadále živí myšlenku města jako projevu kultury a kvality života. „Územní plán slouží nejvíce politikům, protože se v něm jedná o velmi cennou matérii, kterou je území města. Pozemky mají obrovskou hodnotu a územní plán je může buďto zhodnotit, nebo znehodnotit.“
Český scénárista, režisér a spisovatel Benjamin Tuček debutoval v roce 2002 surrealistickým příběhem z pražského sídliště Děvčátko. Nejvíce na sebe upozornil jako scenárista mezinárodně úspěšného Protektora (Marek Najbrt, 2009). Spolu s Robertem Geislerem a Markem Najbrtem je scénáristou filmů Mistři (2004) a Polski film (2012) a spolutvůrcem internetového seriálu Kancelář Blaník (2014).

Prague faces the challenge of a new zoning plan. The city’s development leads to conflicts between the private developer lobby, city residents, and elected officials. By following several years of town council meetings, the film paints an image of a public policy apparatus that ignores the role of the urban planner. Using a journalistic approach, the filmmaker attempts to depict the all points of view, although in the end the dominant perspective is of those who believe in the city as an expression of culture and quality of life. “The plan most of all serves the politicians, because it is deals with a highly valuable issue – the city’s land. Properties have immense value, and the general plan can either increase or decrease that value.”
Czech screenwriter, photographer and author Benjamin Tuček debuted in 2002 with Děvčátko, a surrealist story from a Prague housing estate. His achieved his greatest acclaim as the screenwriter for the internationally successful Protektor (Marek Najbrt, 2009). Together with Robert Geisler and Marek Najbrt, he co-scripted Champions (2004) and Polski Film (2012). He is also the co-author of the Internet series Kancelář Blaník (2014).

FB event:http://on.fb.me/1106J28