nov

12

streda o 18:00

OZVENY MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU DOKUMENTÁRNYCH FILMOV JI.HLAVA

Výber toho najlepšieho, čo priniesol 18.ročník najväčšieho stredoeurópskeho festivalu autorského dokumentu MFDF Ji.hlava. Okrem toho, že ide o zásadnú udalosť v našom filmovom priestore, festival rád provokuje (diskusiu), spochybňuje a prekračuje hranice (už dávno nielen medzi dokumentom a fikciou). No existujú vôbec ešte hranice? Slovami riaditeľa festivalu Marka Hovorku: „Podstatou dokumentárního kinematografu je vnější i vnitřní svět ve své složitosti, vrstevnatosti, historii i přímočarosti. Dokumentární krajina se rozpíná jako vesmír a s vesmírem zároveň.“ Pre tých, ktorí toto rozpínanie koncom októbra nezažili osobne alebo nestihli všetko poňať, prinášame v A4-ke malú ochutnávaku.

18:00 František svého druhu / František of His Own Kind, R: Jan Gogola ml., Česká republika 2014, 26 min. + Lovu zdar! / Long Live Hunting!, R: Jaroslav Kratochvíl, Česká republika 2014, 68 min.
Trailer: http://vimeo.com/18369300

Bývalý úředník František Krause se již 30 let věnuje ornitologii. Ptactvo eviduje s matematickou přesností, záznamy archivuje a důsledně třídí všechny informace, které získá. Gogolův dokumentární portrét ukazuje, jak v sobě Krause propojuje lásku k přírodě s pozitivistickou úctou k faktům a logickému myšlení. Tuto pozoruhodnou symbiózu dotváří a jemně ironizuje mluvený komentář, který svým záměrně přehnaným důrazem na drobná fakta podvrací konvenční popisné výklady, na jaké jsme zvyklí z tradičních dokumentů o přírodě.
Jan Gogola ml. je režisér, dramaturg, scenárista a pedagog. Jeho dokumenty, zpravidla reflexivní či stylizované, se často zabývají tématem všednosti.

For more than 30 years, former government clerk František Krause has had an active interest in ornithology. He records birds with mathematical precision, archives his records, and carefully organizes all his information.Gogola’s documentary portrait shows how Krause combines love for nature with a positivist respect for facts and logical thinking. This remarkable symbiosis is fleshed out and subtly ironized by the narration, whose consciously exaggerated emphasis on minor facts subverts the conventional descriptive commentary we are used to hearing in traditional nature documentaries.
Jan Gogola Jr. is a director, dramaturge, screenwriter, and educator.His typically meditative or stylized documentaries often explore issues of the everyday.

Lovu zdar! / Long Live Hunting!, R: Jaroslav Kratochvíl, Česká republika 2014, 68 min.
Snímek představuje různé techniky lovu a zvláštní varianty osobního vztahu k myslivosti. Autor se vydává po pachu samců v zeleném a s nadsázkou a vyhraněnou poetikou zobrazuje celý proces lovu od vábení zvěře, přes její vykuchání, až po závěrečné pozření. Dokumentární esej si v ucelené formě bere na mušku českou myslivost, ale z myslivců si rozhodně nestřílí. „Dnešní městská populace je zhýčkaná dobou. Může z toho mít vnitřní trauma, ale smrt byla vždy nedílnou součástí lidských aktivit a lidského života. Popírat fenomén smrti znamená vytvářet falešný obraz života. To není zabíjení, to je ukončení života po zralé úvaze.“
Jaroslav Kratochvíl studuje dokumentární tvorbu na FAMU. V krátkometrážních snímcích Mnichovský diktát (2009) nebo Generál (2007) se věnuje československé historii.

The film presents various hunting techniques and the protagonists’ varied personal relationships to hunting. The filmmaker sets out after the scent of animals in the greenery, and with hyperbole and exaggerated poeticism shows the entire hunting process from luring the animals to their gutting and final ingestion. This concisely constructed documentary essay takes aim at Czech hunting, but to the hunters it doesn’t make much difference. “Today’s city people are so spoiled by their time. They could be traumatized by it internally, but death has always been an integral part of everyday activities and everyday life. To deny the phenomenon of death means creating an artificial view of life. It’s not killing – it’s the deliberate ending of a life.”
Jaroslav Kratochvíl is studying documentary filmmaking at FAMU. His short films The Munich Agreement (2009) and General (2007) explored Czechoslovak history.

FB event: http://on.fb.me/1106J28