jan

16

piatok o 20:00

ART’S BIRTHDAY 2015

V januári roku 1968 umelec Robert Filliou vyhlásil, že umenie vzniklo presne pred milión rokmi, keď niekto hodil špongiu do vedra s vodou. Odvtedy sa každoročne po celom svete v tento deň a v rovnakom čase oslavujú narodeniny umenia, dejú sa happeningy, koncerty a performance. K svetovému dianiu sa pripojíme večerom delikátnej elektronickej hudby v spolupráci s rádiom Devín.

Para – Symfónia energií
(Para – The Symphony of Energies)
Keby sme počítali, koľko bolo v histórii sveta závažných objavov, vynálezov, či – nazvyme to “precitnutí v poznaní” – koľko by sme ich narátali? Matematik by tvrdil, že x a hlavne v matematike. Mechanik by tvrdil, že y a hlavne v mechanike a filozof by tvrdil niečo veľmi podobné (akurát o poznanie dlhšie).
A keď si predstavíme, koľko precitnutí v poznaní čaká v časopriestore na to, aby si niekto plne uvedomil nejakú zákonitosť prírody a využil ju vo svoj prospech, človeka až zamrazí. Sotva by sme uverili, že v celej histórii ľudstva sa až do 18. storočia nikto nepozastavil nad tým, že keď sa varí polievka, nadskakuje pokrievka. A predsa bolo treba mnoho ľudí na to, aby niekto vďaka ich vynálezom mohol uzavrieť kotol a regulovať jeho výpust tak, aby para robila presne to, čo konštruktér chce. Ľudskou posadnutosťou je zväzovať živly, sputnávať prírodu a koncentrovaním jej spravodlivo rozloženú silu smerovať žiadanou cestou. Nie je náhoda, či zázrak, že atómová bomba má takú neskutočnú ničivú silu. Na výrobu jej paliva je spotrebované také množstvo energie, že keby sme tvrdohlavo uplatnili zákon zachovania energie, takáto bomba by musela byť dokonca mnohonásobne ničivejšia.
Uplatňujeme svoje schopnosti a svoju silu spôsobom, ktorý nejde proti prírode, pretože ju bez výnimky sofistikovane využíva a stále sa v tom zdokonaľuje. Spútaná para dala v historicky super-rýchlom čase vzniknúť sŕii vynálezov, ktoré zmenili svet na nepoznanie. Pochopenie jedného fyzikálneho zákona spustilo reťaz vynálezov v oblasti mechaniky a nevídaný rozmach syntetického myslenia. V rámci jedného storočia boli položené základy takmer všetkých dôležitých výdobytkov, ktoré potom 20. storočie kombinovalo, vylepšovalo, zmenšovalo, zrýchľovalo, zjednodušovalo a zefektívňovalo. Na rozdiel od kolesa, ktorého princíp je dodnes absolútnym základom nesmierneho množstva systémov, para dnes ani zďaleka nezastáva taký uctievaný post, ako pred 100 rokmi. Nájdeme ju síce v kávovaroch, žehličkách a takisto v atómových elektrárňach, ale časy, keď tvorila základný princíp väčšiny automatických strojov, sú preč. Napriek tomu princípy, ktorým nás naučila, sa sa transformovali do oveľa sofistikovanejších a komplexnejších a je len jasné, že bez pary by tu dnes nebol ani iPhone.
Obsadenie:
Matúš Wiedermann – gilotína, objekty
Marek Kundlák – objekty, spev
Robo Rudolf – dychy, elektronika
Viktor Schramek – objekty
Matej Ruman – objekty
Fero Király – elektronika
Jakub Pišek – VJ, elektronika
Juraj Ďuriš – elektronika