jan

29

štvrtok o 20:00

NApichovači a lízači

Autori textov a účinkujúci Dušan Vicen, Vít Bednárik, Ľubo Burgr, Lucia Fričová, Daniela Gudabová, Milan Chalmovský, Romana Maliti

Herci divadla SkRAT vyvracajú mýtus o tom, že ľudia sa delia na lovcov a zberačov. Obrazy, výstupy, scénické a textové koláže, vášnivo obhajujúce novú pojmológiu a nový pohľad na staré veci, zároveň však sami seba vyvracajúce, sami so sebou polemizujúce, sami seba požierajúce pri hľadaní odpovede na zásadnú otázku dneška: Kto sú napichovači? Kto sú lízači?

Projekt podporili Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda a MK SR