jan

29

štvrtok o 16:30

TVORIVÉ DIELNE PRE DETI o dejinách výtvarného umenia – 2. časť: Suprematizmus

Tvorivé dielne sú vhodné pre deti od 4-6 rokov

V rámci tvorivých výtvarných dielní sa deti hravou formou zoznámia s históriou moderných dejín výtvarného umenia od začiatku 20.storočia až po súčasnosť. V teoretickej časti sa oboznámia s rôznymi štýlmi a technikami, ktoré budú v praktickej časti využívať a budú pracovať na tvorbe vlastného dielka. Kurz má 10 častí a bude prebiehať 1 krát týždenne. Tvorivé dielne vedie umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková.

2. Téma kurzu / Suprematizmus: tvorba Kazimír Malevič 1915 Abstrakcia, Piet Mondrian 1917. Maľba abstrakcie za pomoci jednoduchých tvarov a technikou fúkania farieb.

Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa prosím vopred prihláste na adrese tvorivedielne (at) a4.sk

Vstupné je 6 € jednorázovo alebo 50 € celý kurz.

KŮPIŤ LÍSTKY