feb

22

nedeľa o 17:00

KINO PRE DETI A MAMY A OTCOV

Pásmo krátkych animovaných filmov pre najmenších divákov.

Pásmo februárových krátkych animákov pochádza z dielne študentov Univerzity Tomáše Bati v Zlíně. Malí diváci sa v štýlovo rôznorodých príbehoch môžu zoznámiť s viacerými animačnými technikami. Tieto svieže mini dielka sú tiež dôkazom toho, že na českej animovanej scéne sa pre deti stále tvorí.