mar

12

štvrtok o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia: téma Arte povera

Cena workshop je 6 € / vhodné pre deti od 4-6 rokov

V rámci tvorivých výtvarných dielní sa deti hravou formou zoznámia s históriou moderných dejín výtvarného umenia od začiatku 20.storočia až po súčasnosť. V teoretickej časti sa zameriame na vysvetlenie hnutia arte povera, vysvetlenie pojmu inštalácia a predstavíme tvorbu Jannisa Kounellisa. V praktickej časti deti vytvoria objekt na danú tému použitím lacných dostupných materiálov v duchu arte povery.

Tvorivé dielne vedie umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková.

Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa prosím vopred prihláste na adrese tvorivedielne (at) a4.sk.