mar

29

nedeľa o 18:00

Filmové duety #MuseumWeek

Filmové duety #MuseumWeek

Pri príležitosti celosvetového podujatia #MuseumWeek uvádzame dva filmy, ktoré sa odohrávajú vo viedenskom Kunsthistorisches Museum.

18.00 Veľkolepé múzeum / kino inak / 3 €

Das große Museum, réžia Johannes Holzhausen, Rakúsko 2014, 94 min., nemecky s českými titulkami

Režisér Johannes Holzhausen nám predstavuje každodenný život KHM plný mikrodrám jeho pracovníkov. Jeden reštaurátor zistí, že Rubensov obraz bol niekoľkokrát premaľovaný a druhý si pri lepení modelov lodí rád zanadáva. Pracovník oddelenia hostiteľských služieb si myslí, že jeho tím nie je dostatočne začlenený do života v múzeu a vedúci jednej zo zbierok čoskoro odíde do zaslúženého dôchodku. Kunsthistorik prežíva vzrušenie a frustráciu z prebiehajúcej aukcie a finančný riaditeľ si myslí, že číslo 3 na propagačných materiáloch pôsobí agresívne.

20.00 Museum Hours / kino inak / 3 €

Museum Hours, réžia Jem Cohen, Rakúsko, USA 2012, 106 min., nemecky a anglicky s anglickými titulkami

Strážca v KHM Johann jedného dňa stretáva Annu, ktorá je prvýkrát vo Viedni. Cíti sa stratená a múzeum sa pre ňu stáva útočiskom. S Johannom sa aj pod vplyvom vystavených obrazov začínajú bližšie spoznávať. Film nám tak ukazuje, že múzeum nie je iba archaickou inštitúciou, ktorá uchováva stopy minulosti, ale živé miesto, ktoré provokuje diskusie o našom každodennom živote. Režisér Jem Cohen nectí konvencie a aj preto patril Museum Hours medzi najobľúbenejšie filmy festivalových sezón 2012, resp. 2013.