apr

09

štvrtok o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia – téma: Pop art II

Cena workshopu je 6 € / vhodné pre deti od 4-6 rokov

V rámci tvorivých výtvarných dielní sa deti hravou formou zoznámia s históriou moderných dejín výtvarného umenia od začiatku 20. storočia až po súčasnosť.V teoretickej časti sa deti zoznámia s technikou asambláže a s tvorbou Daniela Spoerriho. V praktickej časti vytvoria vlastný objekt použítím princípov asambláže.

Tvorivé dielne vedie umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková.

Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa prosím vopred prihláste na adrese tvorivedielne (at) a4.sk.

Krátke video z tvorivých dielní si môžete pozrieť tu: