apr

28

utorok o 17:30

KU.BA Talks #2: Bratislava – mesto kultúry?

Pokračovanie série verejných diskusií o kultúre a meste.Ako vyzerá a ako môže vyzerať kultúrny život v hlavnom meste? Kde sme a kam sa chceme dostať? Akú má Bratislava víziu v oblasti kultúry? Čím sa inšpirovať a čo urobiť pre udržanie a rozvoj kultúrnych aktivít? Diskutovať prídu zástupcovia kultúrnych subjektov aj samosprávy:

Iveta Plšeková (viceprimátroka Bratislavy pre oblasť kultúry)

Kateřina Vojtíšková (Sociologický ústav AV ČR)

Slavo Krekovič (A4 – priestor pre súčasnú kultúru)

Blaho Uhlár (Divadlo Stoka)

Moderuje Michal Hvorecký.

Projekt “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” bol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” je sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja.