máj

06

streda o 20:00

Mesiac LGBTI histórie: Lab.oratórium sexuality

Dokumentárna dráma divadla NoMantinels vychádza z historického výskumu Jany Jablonickej-Zezulovej o živote a pracovnej činnosti prvého slovenského teplého aktivistu, Imricha Matyáša. Autor, Andrej Kuruc, v dramatickom texte prepojil Matyášov život s činnosťami súčasných LGBTI aktivistov. Ich spoločným motívom je presvedčenie o konaní dobra.

Ako však inscenácia upozorňuje, aj s odstupom desaťročí, v demokratickej spoločnosti, sú LGBTI ľudia pravidelne fyzicky napádaní, prenasledovaní rôznorodými radikálnymi skupinami ľudí a neustále pod tlakom stereotypov a predsudkov.

Mesiac LGBTI histórie prebehne po záštitou občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť.