máj

16

sobota o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia – téma: Akčné umenie

V rámci tvorivých výtvarných dielní sa deti hravou formou zoznámia s históriou moderných dejín výtvarného umenia od začiatku 20.storočia až po súčasnosť.

Teoretická časť sa bude venovať základom akčného umenia. V praktickej časti budú deti tvoriť vlastnú akciu a zdokumentujú ho formou fotografie. Deti zoznámime s technikou fotografovania. Tvorivé dielne vedie umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková.Vhodné pre deti od 7-11 rokov.Vstupné: 6 € jednorazovo, 50€ celý kurz.

Kapacita kurzu je obmedzená, preto sa prosím vopred prihláste na adrese tvorivedielne (at) a4.sk.