máj

21

štvrtok o 20:00

ô – festival zvukovej poézie

Druhýročník festivalu poetických performance, ktorých „materiálovou“ bázou je pohyb v jazykovej sonosfére. Predstaví sa škála prístupov k formáciám a artikuláciám zvukových básní, fónických prekladov výpovedí, noisových zvukovo-poetických krajín, či oscilácií medzi slovom, spevom a hrdelnou hlasitosťou.

Prvývečer festivalu ô sa odohrá v kolaboratívnom štýle a ako reakcia či interakcia medzi hudbou a slovom. Otvorí ho improvizačný koncert zvukových ústrojenstiev a nástrojov Musica Falsa et Ficta pod vedením Miroslava Tótha, ktorý predvedie priekopnícku grafickú partitúru hudobného avantgardistu Ladislava Kupkoviča z roku 1967 s názvom Písmená.

Súčasnúmaďarskú scénu zastúpi konceptuálny zvukový performér Zsolt Sőrés. Elektronickú post-interpretáciu Kupkovičových Písmen prinesú Slavo Krekovič a Ľubomír Panák. V spolupráci s OZ Hurhaj (Zuzana Husárová a Miroslav Tóth) v rámci medzinárodného festivalu sieťovej kultúry Multiplace.
www.multiplace.org