okt

04

nedeľa o 19:00

Vlna naživo. BEES-R: Creation

Koncept a choreografia J. Tereková, tvorba a tanec J. Tereková, E. Lacková

Kyborg je zloženina slov kybernetický organizmus, alebo tiež kyberneticky riadený organizmus. Kyborg predstavuje syntézu organických a mechanických častí. Vôľa môže byť pri zákroku či výrobe kyborga čiastočne alebo úplne potlačená.

Inšpiráciou pre vznik tanečného predstavenia sa stali básne Michala Habaja zo zbierok Korene neba a Michal Habaj.Cena vstupného platí aj na koncert NE:BO:DAJ