okt

05

pondelok o 20:00

Genuine Transformers

Námet, koncept, choreografia: K. Brestica, interpretácia T. Hradilková, K. Brestica, hudba, DJ-ing M. Kosorín, kostýmy Z. Hudek,trailer Š. Horna, F. Zashkov,foto K. Bezáková, S. Holota, media set K. Kajková, svetelný dizajn J. Ptačin za podpory City Light Slovakia

Súčasné pohybovo-tanečné predstavenie spojené s komponovanou elektronickou hudbou.

Základnou témou projektu je transformácia ženy v pohybe a priestore, miestami prechádzajúca až do tranzu. OrganizujeNový Priestor.