okt

22

štvrtok o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia. Téma: snový automatizmus & Salvador Dalí

Kurzje zameraný na spoznávanie tvorby a života umelcov, ktorí výrazne ovplyvnili výtvarné umenie 20. storočia. Deti sa v teoretickej časti oboznámia stručne s ich životom a vďaka obrazovej projekcii aj s ich dielom.

Vpraktickej časti si budú môcť vyskúšať spôsob ich rukopisu a tvoriť na zaujímavé témy. Prvý workshop dňa je pre deti od 7-11 rokov, druhý pre deti mladšie, vo veku od 4-6 rokov.

SalvadorDalí (1904-1989) bol španielsky surrealistický maliar, ktorého maľby sú známe pre iracionálne námety, ovplyvnené psychologickými poznatkami o nevedomí.

Emily Kngwarreye-( 1910-1996) Austrálska domorodá umelkyňa, ktorá začala maľovať veľké
ornamentálne plátna inšpirované tradičnou maliarskou technikou domorodcov , keď mala 80
rokov.
Emily Kngwarreye-( 1910-1996) Austrálska domorodá umelkyňa, ktorá začala maľovať veľké
ornamentálne plátna inšpirované tradičnou maliarskou technikou domorodcov , keď mala 80
rokov.

Vstupné: 6€ jednorazovo, 50€ celý kurz

Prihlášky:tvorivedielne@a4.sk

S finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Staré mesto a Bratislavského samosprávneho kraja.