nov

05

štvrtok o 16:30

Tvorivé dielne pre deti o dejinách výtvarného umenia. Téma: snový automatizmus & Salvador Dalí

Kurzje zameraný na spoznávanie tvorby a života umelcov, ktorí výrazne ovplyvnili výtvarné umenie 20. storočia. Deti sa v teoretickej časti oboznámia stručne s ich životom a vďaka obrazovej projekcii aj s ich dielom.

Vpraktickej časti si budú môcť vyskúšať spôsob ich rukopisu a tvoriť na zaujímavé témy. Prvý workshop dňa je pre deti od 7-11 rokov, druhý pre deti mladšie, vo veku od 4-6 rokov.

Prihlášky: tvorivedielne@a4.sk

Vstupné:6 € jednorazovo, 50 € celý kurz

S finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Staré mesto a Bratislavského samosprávneho kraja.