nov

06

piatok o 20:00

Nu Dance Fest: Clear (SK) & LENINDANCE párty (SK/DE/AT)

Jedna rozpoltená mysliaca bytosť. Obracia sa k vlastnej filozofii, prehodnocuje vlastnú minulosť. Som klamaný – ergo som. „Potrebujem metódu, nutne potrebujem metódu… všetko je tautológia, opakovanie premís.

Matematika, metafyzika, náboženstvo. Pre mňa je skutočnosť ranná káva, pretože stimuluje moje zmysly…“ Existenciálne mystérium a monodrámaClear (SK) súboru Debris Company.

Vstupné platí na predstavenie aj na párty LENINDANCE o 21.00. Hrať vám budúMartin Ondriska, Marold Langer-Philippsen, Ruber Huber (SK/DE/AT).

“Všetko, čo nebolo, je budúcnosť, ak to teda nie je teraz.” (www.lenin.dance)

Desiatyročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest prináša najnovšie diela slovenských choreografov a režisérov tvoriacich na Slovensku aj v zahraničí, ako aj výnimočné diela tvorcov spoza hraníc.

NuDance Fest prebehnepod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy, Iva Nesrovnala.

www.nudancefest.sk
www.nuvideodance.sk