nov

15

nedeľa o 19:30

M. Piaček: 2’16” a pol: Vesmírna Odysea

Réžia, dramaturgia, skladba, scenár, scénografia, lektorské vedenie a produkcia I. Rumanová, B. Uríková, H. Hudcovičová Lukšů, M. Hlavajová, kompozícia a dirigent M. Piaček, zvukové nahrávky a video A. Kaveckis, D. Dobiaš, technická spolupráca D. Kozlík

Najväčšou výzvou pri práci s detským orchestrom, zloženým z viac ako 20 detí, je dosiahnuť ticho. Naštudovanie slávnej skladby Johna Cagea 4’33” je v tomto zmysle nedosiahnuteľnejšie ako Bachove koncerty na jednej a Schönbergova dodekafónia na druhej strane. Hlavnými osami deja sú ticho a detské strašidelné príbehy.

Súčasná opera vznikla rovnocennou spoluprácou detí a profesionálnych hudobníkov Slovenskej filharmónie v Bratislave.

S finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Staré mesto a Bratislavského samosprávneho kraja.