nov

23

pondelok o 18:00

What the hell contemporary muralism is? Viktor Fehér (SK)

Úspešný formát v spolupráci so združením alt30collective sa po Košiciach úspešne etabloval aj v slovenskej metropole.

Každý mesiac prinášame čerstvé témy z oblasti súčasnej vizuálnej kultúry, hudby, ale rovnako sa zaoberáme aj “nezodpovedanými otázkami” z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia.

V novembri sa budeme venovať téme súčasného muralizmu, no dostaneme sa aj k otázke “Kde a kedy to do pekla vzniklo?” Hosťom je výtvarník Viktor Fehér.

Zakladateľ festivalu Street art Communication, Viktor Fehér ozrejmí pojmy slovníka, ktorého korene siahajú až do útrob stredovekých kláštorov.

Mexiko, kapitalistický amerikanizmus, propaganda, pouličná reklama, graffiti, street art, „tisícdeväťstoosemdesiatydeviaty až po nekoncepčný dnešok“ – kľúčové body na osi dejín, ktoré dokopy napĺňajú význam slova muralizmus.

Viktor Fehér (1983) je výtvarník, študoval na fakulte umení v Košiciach a je vedúcou postavou občianského združenia Street Art Communication.

Združenie od roku 2011 privatizuje špecifickú časť verejného priestoru muralistickými dielami v rámci projektu Otvorená mestská galéria.
http://sacsac.org/